โรงเรียนบ้านโหง่นขาม หน้าหลัก หน้าสพป.อุบลราชธานี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุบลราชธานี...อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่
ธิติมา บัญติราช
แอดมินโรงเรียนบ้านโหง่นขาม

สุดารัตน์ สื่อกลาง
โรงเรียนบ้านโนนกุง
จันทิมา บุญโชติ
โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโหง่นขาม
สังกัด   สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 4 บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
53 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโหง่นขาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโหง่นขาม
5 Terre
คันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
แอดมินเขต สพป.อุบลราชธานี เขต 3


สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดบุญบันเทิง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net