โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) หน้าหลัก หน้าสพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
อรทัย แหวนเงิน
แอดมินโรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

สุพรรณ ทองนวน
โรงเรียนบ้านศาลาประปุน
สง่า วงศ์ละคร
โรงเรียนบ้านหนองระนาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่    ตำบล ละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
32 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) ,
5 Terre
ดวงพร ศรกล้า
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net