โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
แอดมินโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา

โรงเรียนสวัสดีวิทยา
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไพรพัฒนา
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่   45ม.3 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ม.๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านไพรพัฒนา ม.3 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ