โรงเรียนบ้านนาวา หน้าหลัก หน้าสพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
ปนัดดา อดกลั้น
แอดมินโรงเรียนบ้านนาวา

จินตนาพร ใจสว่าง
โรงเรียนบ้านอังกุล
อุไรรัตน์ สีสัน
โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาวา
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาวา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาวา ,
5 Terre
ดวงพร ศรกล้า
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านตาลอก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านขัวก่าย
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net