โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ หน้าหลัก หน้าสพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
พัทยา ทองแสน
แอดมินโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์

อรณี รักษา
โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
พนมกร อธิภัทรานันต์
โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบึงกระโพธิ์
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่   4 บ้านบึงตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 14 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 อนุบาล3 ประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบึง ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์
5 Terre
ดวงพร ศรกล้า
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านพงกูแว
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
สพป.นครนายก

Powered By www.thaieducation.net