โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี หน้าหลัก หน้าสพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
ช่อเอื้อง ศรีขาว
แอดมินโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี

กานต์ติมา ติดมา
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
ขวัญฤดี เสมอภาค
โรงเรียนบ้านโคกเพชร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคะนาสามัคคี
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่   ม.4 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ,
5 Terre
ดวงพร ศรกล้า
แอดมินเขต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

โรงเรียนบ้านเสาวัด
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดดอนเซ่ง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net