โรงเรียนบ้านผือ
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
แอดมินโรงเรียนบ้านผือ

โรงเรียนบ้านกระเต็ล
โรงเรียนบ้านบุยาว
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านผือ
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านผือ 67 หมู่ที่ 1 ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ