โรงเรียนบ้านนาโนน
จังหวัดศรีสะเกษ...ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัค
.
แอดมินโรงเรียนบ้านนาโนน

โรงเรียนบ้านสร้างเรือ
โรงเรียนบ้านมะฟัก
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
โรงเรียนบ้านปะหละ
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาโนน
สังกัด   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ที่อยู่   หมู่3 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่3 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ