โรงเรียนบ้านดงเชือก
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
พิชยา ศรีนาคสุข
แอดมินโรงเรียนบ้านดงเชือก

คนึง เสกสุวงษ์
โรงเรียนบ้านกล้วย
วิไลวรรณ นาคสังข์
โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล
ธนาพันธุ์ หมั่นกิจ
โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
จรัญ คงเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองแหน
กนกวรรณ แก้วศรีงาม
โรงเรียนวัดบ้านสระ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดงเชือก
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   ม. 7 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ