โรงเรียนวัดหนองโรง
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
แอดมินโรงเรียนวัดหนองโรง

โรงเรียนวัดป่าสะแก
โรงเรียนวัดหนองผักนาก
โรงเรียนบ้านแจงงาม
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนวัดวังหิน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองโรง
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   10/3 หมู่ 4 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ข้างวัดหนองโรงรัตนาราม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ