โรงเรียนวัดนางพิมพ์ หน้าหลัก หน้าสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
สุวรรณา สว่างศรี
แอดมินโรงเรียนวัดนางพิมพ์

นฤมล ภูฆัง
โรงเรียนวัดดอนสำโรง
จตุพร อุดม
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนางพิมพ์
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงมัธยมปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 8 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดนางพิมพ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดนางพิมพ์
5 Terre
นันธิชัย หิรัญวงษ์
แอดมินเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านบางด้ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกระเหย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนลําสนุ่น
สพป.ปทุมธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net