โรงเรียนบ้านหนองแขม หน้าหลัก หน้าสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
รัฐนันท์ กู้หลี
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแขม

สุชีวิน ปั้นสุเทพ
โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา
สมใจ เข็มเพ็ชร
โรงเรียนวัดหนองทราย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแขม
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   19/1 ม.7 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   19/1 ม.7 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองแขม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองแขม
5 Terre
นันธิชัย หิรัญวงษ์
แอดมินเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านคกเว้า
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net