โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
แอดมินโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง

โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร
โรงเรียนวัดกาบบัว
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย
โรงเรียนวัดท่าเตียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไผ่สีทอง
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   7 หมู่ 4 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านไผ่สีทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ