โรงเรียนบ้านกล้วย
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
แอดมินโรงเรียนบ้านกล้วย

โรงเรียนวัดป่าสะแก
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
โรงเรียนบ้านโป่งคอม
โรงเรียนวัดกกเต็น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านกล้วย
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   112 หมู่ 1 บ้านกล้วย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ