โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
แอดมินโรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย

โรงเรียนวัดสามชุก
โรงเรียนวัดวังหิน
โรงเรียนวัดปากน้ำ
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนวัดวังคัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดทับผึ้งน้อย
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   10 หมู่ 3 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ