โรงเรียนวัดวังคัน
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
แอดมินโรงเรียนวัดวังคัน

โรงเรียนวัดวังหิน
โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย
โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
โรงเรียนวัดหนองไผ่
โรงเรียนวัดกร่างสามยอด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังคัน
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   บ้านวังคัน หมู่ 1 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านวังคัน หมู่ 1
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ