โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว หน้าหลัก หน้าสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
อาลิษา ภาณุไพชยนต์
แอดมินโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

ศิริพร ท้าวแก้ว
โรงเรียนวัดหนองเปาะ
สรญา สัจจาสุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองยาว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังน้ำเขียว
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   16 ม.21 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   16 ม.21 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ,
5 Terre
นันธิชัย หิรัญวงษ์
แอดมินเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านปากดง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดตาล
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net