โรงเรียนวัดสามเอก
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
ปรียาภรณ์ สงวนตัด
แอดมินโรงเรียนวัดสามเอก

อัญชลี บุญคำ
โรงเรียนวัดหนองผักนาก
จารุณี ใจฉ่ำ
โรงเรียนบ้านลาด
จอมขวัญ ชื่นอารมย์
โรงเรียนบ้านทัพตาแทน
ประภา อิ่มสมบัติ
โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
นพพร เชี่ยวชาญ
โรงเรียนวัดลำพันบอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสามเอก
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ที่อยู่   36หมู่1
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล3-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ