โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
เยาวลักษณ์ คงใจดี
แอดมินโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง

วาสนา กฤษณา
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
กรกนก พวงผ่อง
โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ที่7 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net