โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
.
แอดมินโรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
โรงเรียนวัดวิสุทธาราม
โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ริมคลองดำเนินสะดวกฝั่งทิศใต้
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ