โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
กชมล เพ็งจันทร์
แอดมินโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)

วุฒิชัย บุญมาเลิศ
โรงเรียนวัดบางพลี
วรัชญ์ณัฏฐ์ ผ่องธรรม
โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   139 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
-1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
-1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
-2 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดเกาะน้อย
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net