โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
ฐิติภา บุญโกมล
แอดมินโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

กฤษณา ช้างน้อย
โรงเรียนบ้านคลองตัน
ชุลีพร ทรงประเสริฐ
โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดสร้างบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยสามขา
สพป.นครราชสีมา เขต 5

Powered By www.thaieducation.net