โรงเรียนวัดหนองบัว หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
นิศาลักษณ์ คงหนู
แอดมินโรงเรียนวัดหนองบัว

วิไลลักษณ์ ชูชื่น
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ธวัลพร ปี่แก้ว
โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองบัว
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   21 หมู่9 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหนองบัว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหนองบัว ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net