โรงเรียนบ้านโรงเข้ หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
ชญานิน มั่งมี
แอดมินโรงเรียนบ้านโรงเข้

อำนวยชัย นาคอารี
โรงเรียนบ้านคลองสําโรง
อภิสิทธิ์ อาษาสนา
โรงเรียนวังนกไข่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโรงเข้
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่    หมูท่3 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้วจ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโรงเข้

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโรงเข้
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านท่าไม้
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดไผ่รอบ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านปรือวาย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net