โรงเรียนวังนกไข่ หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
อภิสิทธิ์ อาษาสนา
แอดมินโรงเรียนวังนกไข่

นันทณิต สุคำภา
โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
ศศิตา ทับไกร
โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วังนกไข่
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ที่8 ตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านวังนกไข่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวังนกไข่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวังนกไข่ 13.6770282 , 100.1738822
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านผาตั้ง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านสาวแล
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net