โรงเรียนสฤษดิเดช หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
สายธาร บุญทา
แอดมินโรงเรียนสฤษดิเดช

พรรณวดี ชำนาญภักดี
โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
อนวัชร์ เชื้ออุ่น
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สฤษดิเดช
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   2/4 ถนนเทศบาล 1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
3 คน
จำนวนข้าราชการครู 
136 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
139 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนสฤษดิเดช

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนสฤษดิเดช
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net