โรงเรียนสฤษดิเดช หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
สายธาร บุญทา
แอดมินโรงเรียนสฤษดิเดช

สายธาร บุญทา
โรงเรียนสฤษดิเดช
อาทิตยา จันทโชติ
โรงเรียนวัดคลองขุด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สฤษดิเดช
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   2/4 ถนนเทศบาล 1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
3 คน
จำนวนข้าราชการครู 
136 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
139 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนสฤษดิเดช

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนสฤษดิเดช ,
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านดงสาร
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net