โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
บุปผา สุขภาคกิจ
แอดมินโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

นันทินา เจริญธัญญา
โรงเรียนบ้านแก้ว
พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี
โรงเรียนบ้านตาเลียว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเกาะตะเคียน
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   1/4 หมู่ 9 ตำบล เกาะขวาง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีทีี่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1/4 หมู่ 9 ตำบล เกาะขวาง อำเภอ เมือง จังหวัด จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโป่งตาสา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net