โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
ลัดดา สาสุข
แอดมินโรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)

จิตรลดา ลิมป์กุลวัฒน์
โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
พิมพ์ไพรัช เหมกุล
โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   1 หมู่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 78 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net