โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
รุ้งศิลา กรุดแก้ว
แอดมินโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

วันเพ็ญ แย้มรักษา
โรงเรียนบ้านคลองแค
กฤศกาญ จำรัสศรี
โรงเรียนวัดน่วมกานนท์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสุวรรณรัตนาราม
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   16/1 หมู่4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ข้างวัดสุวรรณรัตนาราม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
5 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
23 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดช้างนอน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสว่าง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net