โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
ธนภร ตันเจริญ
แอดมินโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

มานีจันทร์ วนะรมย์
โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
จิตตานันท์ มิตรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนวัดนาขวาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลสมุทรสาคร
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ 2 ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรสณีย์ 74000 โทรศัพท์ 034411827 โทรสาร 034411071
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรสณีย์ 74000 โทรศัพท์ 034411827 โทรสาร 034411071
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
73 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
87 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net