โรงเรียนเอกชัย หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
นภาพร ธนาสมุทร
แอดมินโรงเรียนเอกชัย

วิลาวัลย์ แสงประเสริฐ
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
สมศรี ศรีอ่อน
โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เอกชัย
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   โรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
62 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
37 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
101 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเอกชัย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเอกชัย ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านจาร
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net