โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
กรกนก พวงผ่อง
แอดมินโรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)

วรวรรญา แหวนหล่อ
โรงเรียนวัดศรีเมือง
นิศาลักษณ์ คงหนู
โรงเรียนวัดหนองบัว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   ม.2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกข่า
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net