โรงเรียนวัดบางปลา หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
วิภาพร แก้วเนียม
แอดมินโรงเรียนวัดบางปลา

ศรีนภา ชาวปากน้ำ
โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
วุฒิชัย บุญมาเลิศ
โรงเรียนวัดบางพลี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบางปลา
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   วัดบางปลา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
26 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
7 คน
รวม 
36 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบางปลา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบางปลา
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net