โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
วรีศรา หล่าเพีย
แอดมินโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

วรรณภา รุ่งฟ้า
โรงเรียนบ้านวังจรเข้
ชมภู รัตนรังษี
โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสามัคคีศรัทธาราม
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   5/65 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
19 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
26 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 13.53005 , 100.28048
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านควน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านป่าสน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net