โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
พิมพ์ไพรัช เหมกุล
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้

ศศิวิมล พงศ์เลิศวาที
โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
สุธาวัลย์ พิทักษ์เนติกุล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์แจ้
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
26 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
36 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดสิงขร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดบ้านนา
สพป.พิจิตร เขต 1

Powered By www.thaieducation.net