โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
ภีมณปภัค สุพรชัยภักดี
แอดมินโรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด

นาตยา หงษา
โรงเรียน วัดศิริมงคล
ดวงหทัย ปัญจฐิติพร
โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางนํ้าจืด
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
35 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
41 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net