โรงเรียนวัดบางพลี หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
วุฒิชัย บุญมาเลิศ
แอดมินโรงเรียนวัดบางพลี

เกตวลี มัธปะโม
โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
กฤษฎา ผลพล
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบางพลี
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   หมู่ที่ 10 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 65 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 10 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดบางพลี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดบางพลี ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net