โรงเรียนบ้านคลองซื่อ หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
ชบา เรืองศิริ
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองซื่อ

อภิสิทธิ์ อาษาสนา
โรงเรียนวังนกไข่
วันเพ็ญ แย้มรักษา
โรงเรียนบ้านคลองแค

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองซื่อ
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   26 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   26 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
6 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคลองซื่อ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคลองซื่อ ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเสียว
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net