โรงเรียนเทพนรรัตน์ หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
สุพิทชา อนันตภักดิ์
แอดมินโรงเรียนเทพนรรัตน์

อุธร แก้วสม
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
อภิวดี ผิวขำ
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เทพนรรัตน์
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   19/1 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล2-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   19/1 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเทพนรรัตน์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเทพนรรัตน์
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net