โรงเรียนวัดศรีเมือง หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
วรวรรญา แหวนหล่อ
แอดมินโรงเรียนวัดศรีเมือง

นัตยา สาลาสุตา
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
สิริภากร เสียงหาญ
โรงเรียนบ้านสันดาบ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดศรีเมือง
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   1/2 หมู่ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
35 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดศรีเมือง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดศรีเมือง ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านตลาดประดู่
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net