โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสาคร เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสาคร...เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
จันทนา รอดดารา
แอดมินโรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )

ชบา เรืองศิริ
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
วุฒิชัย บุญมาเลิศ
โรงเรียนวัดบางพลี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
สังกัด   สพป.สมุทรสาคร
ที่อยู่   40 หมู่ 1 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   40 หมู่ 1 ต.กาหลง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) ,
5 Terre
กัลยา คงบัน
แอดมินเขต สพป.สมุทรสาคร


สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านสถาน
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดโนนสะเดา
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net