โรงเรียนบ้านตะวันจาก หน้าหลัก หน้าสพป.สมุทรสงคราม เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสมุทรสงคราม...เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
จำลอง โตเหมือน
แอดมินโรงเรียนบ้านตะวันจาก

กมลวรรณ สพฤกษ์
โรงเรียน วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
นันทยา ทวยพร
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตะวันจาก
สังกัด   สพป.สมุทรสงคราม
ที่อยู่   159 หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 16 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 9. ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านตะวันจาก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านตะวันจาก ,
5 Terre
มาลัย ฉายศรี
แอดมินเขต สพป.สมุทรสงคราม


สพป.สมุทรสงคราม

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดเกาะน้อย
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net