โรงเรียนบ้านตะวันจาก
จังหวัดสมุทรสงคราม...เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
.
จำลอง โตเหมือน
แอดมินโรงเรียนบ้านตะวันจาก

วรลักษณ์ นิตยธรรม
โรงเรียนบ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)
ณัฐรดา แย้มกาญจนวัฒน์
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
เสกสรร สวนสำราญ
โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง
กรรณิกา คำทุม
โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
ณัฐิดา เดชอัคคณัฐ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตะวันจาก
สังกัด   สพป.สมุทรสงคราม
ที่อยู่   159 หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 16 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 9. ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู