โรงเรียนบ้านหนองรี หน้าหลัก หน้าสพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
วารี ชุนหวานิช
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองรี

พนม เชื่อมชิต
โรงเรียนวัดมณีเลื่อน
ละออง ลิ้มประเสริฐ
โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองรี
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   99หมู่7 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   99หมู่7 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองรี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองรี ,
5 Terre
ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1


สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net