โรงเรียนบ้านหนองประดู่
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองประดู่

โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
โรงเรียนวัดสมุทรโคดม
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านโตนดน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองประดู่
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้่อย จ.เพชรบุรี 76140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านหนองประดู่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ