โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) หน้าหลัก หน้าสพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
รชตวรรณ ศิริรัตน์
แอดมินโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)


สมาชิกในเครือข่าย
สพป.เพชรบุรี เขต 1

ปรีดา สุจริตจิตร
โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
ฐิตินันทน์ ศรีเบญจวรรณ
โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   54 ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - มัยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   54 ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
-1 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

5 Terre
ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net