โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) หน้าหลัก หน้าสพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
รชตวรรณ ศิริรัตน์
แอดมินโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

เกศริน เอี่ยมสะอาด
โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
ละออง ลิ้มประเสริฐ
โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   54 ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - มัยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   54 ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
-1 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
5 Terre
ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1


สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียน วัดทุ่งเหียง
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดสระลงเรือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net