โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) หน้าหลัก หน้าสพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
จำเนียร ดวงเดช
แอดมินโรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)

พจนา สว่างแวว
โรงเรียนบ้านบ่อขม
สุพรรณี เผื่อนผาด
โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่    อ.เมือง จ.เพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3 ต.เวียงคอย อ. เมือง จ.เพชรบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)
5 Terre
ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1


สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านบางด้ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านลึมบอง
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net