โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) หน้าหลัก หน้าสพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
อัจฉรา เกิดแก้ว
แอดมินโรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)

จันทนิภา แสนหมื่น
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์
สุชาญ น้อยนุช
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-3และป.1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) ,
5 Terre
ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1


สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านนกเหาะ
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net