โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
แอดมินโรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)

โรงเรียนบ้านสระพัง
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บริเวณวัดบันไดทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ