โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) หน้าหลัก หน้าสพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
สุพรรณี เผื่อนผาด
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)


สมาชิกในเครือข่าย
สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประวีณ์นุช วงษ์พานิช
โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)
นพดล ศรีประชา
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

5 Terre
ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียน

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net