โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) หน้าหลัก หน้าสพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
สุพรรณี เผื่อนผาด
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

ชนิดา รักเจียม
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
วนินทร ศรนารายณ์
โรงเรียนบ้านบางกุฬา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)
5 Terre
ปวรพร นกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1


สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดสระลงเรือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนาฮี
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
สพป.สงขลา เขต 3

Powered By www.thaieducation.net