โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
จังหวัดเพชรบุรี...เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
.
แอดมินโรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)
โรงเรียนบ้านหนองรี
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนบ้านบ่อโพง
โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
สังกัด   สพป.เพชรบุรี เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ